Miata Shock Mount Information and Diagrams » Why You shouldn't use Toughnutz for Miata shock mounts