Miata Shock Mount Information and Diagrams » NA Miata Shock Mount/Bump Stop Kit Orientation